Normatives quotes especials

– Famílies nombroses.
Presentar el carnet acreditatiu.
Com a mínim els dos pares/mares o tutors legals i un fill.
Si el fill té entre 5 i 16 anys pot vincular la quota U16. Si és més gran, la quota jove corresponent.

– Famílies monoparentals.
Presentar el carnet acreditatiu.
Com a mínim un pare/mare o tutor legal i un fill.
Si el fill té entre 5 i 16 anys pot vincular la quota U16. Si és més gran, la quota jove corresponent.

– Quota U16.
Per a nens d’entre 5 i 16 anys.
Vinculada a la quota adult tant Estàndard com Premium, del pare/mare o tutor legal.

– Quota jove.
Quota adient per a joves d’entre 17 i 25 anys.
El canvi de quota es fa automàticament el mes següent a la data en que l’abonat fa els anys.