Política de cancel·lació

L’usuari pot contractar qualsevol servei ofert a la instal·lació de forma presencial mitjançant el pagament en efectiu o targeta bancària, així com a través de la web amb pagament amb targeta bancària.

Només es tornaran els diners en els següents supòsits:

– Quotes, inscripcions i activitats de pagament complementari, es retornarà la part proporcional no consumida en cas de baixa mèdica amb justificant facultatiu.
– Qualsevol modificació o anul•lació d’un servei puntual (fisioterapeuta, quiromassatge, pàdel, etc.) s’haurà de notificar amb un mínim de 24 hores d’antelació. En cas contrari es perdran els diners o s’hauran d’abonar abans de fer-ne un altre.
– En cas de no gaudir del servei per causes imputables al centre, es retornaran els diners o es quedaran a la fitxa de l’usuari com a saldo a gaudir amb serveis futurs.

Les devolucions es realitzaran en un termini màxim de 15 dies laborables i en la mateixa forma de cobrament.